Σύνδεσμος προς το άρθρο

URL: http://www.jcronline.org/doi/abs/10.2112/03-0145.1?code=cerf-site

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Journal of Coastal Research, 22(2), Μάρτιος 2006. DOI: 10.2112/03-0145.1

Πηγή : Paleoenvironmental evolution of the coastal plain of Marathon, Greece, during the Late Holocene: Depositional Environment, Climate & Sea Level Changes.

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 20, 2017
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2017
Διαμόρφωση URL
Άδεια Other (Attribution)
createdπάνω από 3 έτη πριν
formatURL
id66bdd5a1-7428-4618-b025-a9c8cda5af57
package ida8a59ae4-0273-41c5-8c01-1871c348c4ce
revision idf9f71799-18c2-4cdb-90b0-4ebebb0134be
stateactive