Παράκτιο έλος Σχινιά Μαραθωνα: Ιζηματογένεση-μεταβολές στάθμης θάλασσας-κλιματικές μεταβολές κατά το μεσο-ανώτερο Ολόκαινο

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Γεωγραφίες, 7, 2004

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Π. Καρκανάς, Κ. Παυλόπουλος, Μ. Τριανταφύλλου, Ε. Καρύμπαλης, Θ. Τσούρου, Ν. Παλυβός.
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 3, 2017, 18:34 (EET)
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2017, 11:52 (EET)