Σχηματισμός σύνθετων αλλουβιακών και δελταϊκών ριπιδίων στο χερσαίο και υποθαλάσσιο χώρο της πεδιάδας του Μαραθώνα και του ν. Ευβοϊκού κόλπου κατά το Ολόκαινο

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συμπόσιου Ωκεανογραφίας & Αλιείας

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Σ. Μαργώνη, Ε. Βαβλιάκης, Α. Ψιλοβίκος.
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 20, 2017, 12:35 (EET)
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2017, 12:35 (EET)