«ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην:

  • Βελτίωση της γνώσης, αύξηση της ευαισθητοποίησης για 50 υγροτόπους της Αττικής και επιστημονική τεκμηρίωση της οριοθέτησης των υγροτόπων αυτών.
  • Επιστημονική τεκμηρίωση για λήψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, διαχείρισης και αποκατάστασης στις περιοχές: ρέμα Πικροδάφνης και της εκβολής του, έλος Βουρκάρι Μεγάρων, λίμνη Κουμουνδούρου, και παράκτιο έλος Σχινιά, σε εφαρμογή του μέτρου RBD06_SM07_041«Ανασύσταση και αποκατάσταση περιοχών υγροβιότοπων» του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και της Στρατηγικής για τη Διατήρηση των Υγροτόπων της Αττικής και την Προσαρμογή τους στην Κλιματική Αλλαγή.

Μέσω του έργου θα παραχθούν:

α. Μελέτες επιστημονικής τεκμηρίωσης μέτρων διαχείρισης / αποκατάστασης τεσσάρων υδατικών συστημάτων και τεκμηρίωση οριοθέτησης 50 υγροτόπων.

β. Καταχώρηση 50 υγροτόπων της Αττικής σε βάση δεδομένων για τους ελληνικούς υγροτόπους που διατηρεί το ΕΚΒΥ, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «MedWet Web Information System», δημιουργία συνοπτικών περιγραφικών αναφορών (δελτίων απογραφής) και γεωγραφικών αρχείων κατάλληλων για διάχυση και ευρεία χρήση μέσω του διαδικτύου.

γ. Αύξηση της ευαισθητοποίησης μέσω των δράσεων δημοσιοποίησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων (φυλλάδια, ενημερωτικές ημερίδες, ιστοσελίδα έργου και λογότυπο, πλατφόρμα για διάχυση πληροφοριών και δεδομένων), βελτίωση της επιχειρησιακής κατάστασης του φορέα υλοποίησης και των εταίρων μέσω των σεμιναρίων κατάρτισης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με Νορβηγό εταίρο.

Συνεργασία με φορείς από τις Δότριες Χώρες

Στο έργο συμμετέχει, μεταξύ άλλων, το Norwegian Institute of Bioeconomy Research (ΝΙΒΙΟ), το οποίο είναι αυτοτελή διοικητική υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και Τροφίμων της Νορβηγίας.

Το NIBIO θα μεταλαμπαδεύσει τεχνογνωσία σχετικά με την αποκατάσταση υγροτόπων. Συγκεκριμένα, θα συντάξει έκθεση σχετικά με το μετριασμό (mitigation) της ρύπανσης σε περιοχές μελέτης.

Εταιρικό σχήμα, χρονική διάρκεια και χρηματοδότηση

Φορέας Υλοποίησης του είναι η Περιφέρεια Αττικής με συνεργαζόμενες υπηρεσίες για την υλοποίηση του έργου τις εξής:

  • Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Πολυτεχνείου 4, Αθήνα
  • Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Λ. Συγγρού 80-88, Αθήνα
  • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, Λ. Συγγρού 15-17, Αθήνα
  • Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Πολυτεχνείου 4, Αθήνα

Στο έργο συμμετέχουν ως Εταίροι:

  • Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)
  • Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά- Μαραθώνα (ΦΟ.Δ.Ε.ΠΑ.Σ.Μ)
  • Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες.

Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 398.887 ευρώ, εκ των οποίων το 85% χρηματοδοτείται από το ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 και το 15% από Εθνικούς Πόρους.