Σύνδεσμος προς το άρθρο

URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389413005153

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Journal of Hazardous Materials, Ιούλιος 2013. DOI: 10.1016/j.jhazmat.2013.07.036

Πηγή : Determination of microcystins and nodularin (cyanobacterial toxins) in water by LC-MS/MS. Monitoring of Lake Marathonas, a water reservoir of Athens, Greece.

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 20, 2017
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2017
Διαμόρφωση URL
Άδεια Other (Attribution)
createdπάνω από 5 έτη πριν
formatURL
idef71275b-ae97-47fa-931a-4c8ab5e8baef
package id668afbf2-f2d7-4364-9707-e1d2d760ea98
revision iddff3b7e6-c82a-4fe8-9c76-80fe5ef50c66
stateactive