Σύνδεσμος προς το άρθρο

URL: http://geolib.geo.auth.gr/index.php/bgsg/article/view/4667/4479

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ε.Γ.Ε., ∆ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, τομ. XXXX , Μάιος 2007.

Πηγή : Structure of the Marathon basin (NE Attica, Greece) based on gravity measurements.

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 20, 2017
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2017
Διαμόρφωση URL
Άδεια Other (Attribution)
createdπάνω από 5 έτη πριν
formatURL
id2a508c61-4335-4ad5-bc31-a20558eb0afc
package id730720a6-7c94-4f9b-ad21-9402e7e7f929
revision id68120be8-e82d-4762-be66-8a7b1ffbcf43
stateactive