Σύνδεσμος προς το άρθρο

URL: https://okeanos-dspace.hcmr.gr/bitstream/handle/123456789/1204/084_Iliadis_etal_rev.pdf?sequence=1

Από τη σύνοψη του συνόλου δεδομένων

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του 10th Symposium on Oceanography and Fisheries DOI:10.13140/2.1.1118.5605

Πηγή : The Koumoundourou Lake like an issue of environmental education.

Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 20, 2017
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2017
Διαμόρφωση URL
Άδεια Other (Attribution)
createdπάνω από 5 έτη πριν
formatURL
id40c4027f-d8d3-4a47-b248-a352a5e1d8d1
package idfa9be902-7ce0-4388-8044-8a8cd928bf82
revision id71568516-06b7-4882-b795-3fce4ba85cf4
stateactive