Έρευνα των Περιβαλλοντικών διεργασιών εξέλιξης των Υγροτόπων και της πεδιάδας του Μαραθώνα κατά το Ολόκαινο με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.).

Doctoral dissertation

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Σοφία Γρ.Μαργώνη.
Last Updated February 20, 2017, 13:07 (EET)
Created February 20, 2017, 13:07 (EET)