βρέθηκε ένα σύνολο δεδομένων

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
  • Υδατικά Διαμερίσματα

    Περιλαμβάνονται τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα (Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών) της χώρας, σύμφωνα με την, από 16 Ιουλίου 2010, Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ...