Περιοχές Σούνιο – Νησίδα Πατρόκλου (GR3000005) και Περιοχή Λεγρενών - Νησίδα Πατρόκλου (GR3000014)

Ανασκόπηση νομοθεσίας για τις περιοχές «GR3000005 «Σούνιο – Νησίδα Πατρόκλου και παράκτια θαλάσσια ζώνη» και τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR3000014 «Περιοχή Λεγρενών – Νησίδα Πατρόκλου»

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 24, 2017, 23:35 (EET)
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 8, 2017, 18:18 (EET)