Στρατηγική και Άξονες Δράσης για τη Διατήρηση των Υγροτόπων της Αττικής και την Προσαρμογή τους στην Κλιματική Αλλαγή

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της ελληνικής πιλοτικής εφαρμογής Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους υγροτόπους της Αττικής του διακρατικού έργου ORIENTGATE. Το έργο "ORIENTGATE: Ένα δομημένο δίκτυο για την ενσωμάτωση της κλιματικής γνώσης στην πολιτική", εντάσσεται στο πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας της νοτιοανατολικής Ευρώπης (South East Europe Territorial Program).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων και Περιφέρεια Αττικής. 2014. Εκτίμηση τρωτότητας υγροτόπων της Αττικής στην κλιματική Αλλαγή & Σχέδιο Δράσης. Αθήνα
Δημιουργός Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και Περιφέρεια Αττικής
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 4, 2017, 08:59 (EET)
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 4, 2017, 08:57 (EET)