Αξιολόγηση των Τεχνικών Υποδομών στη Διαχείριση των Υδάτων του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα

Τεχνική Η παρούσα έκθεση της μελέτης «Αξιολόγηση των Τεχνικών Υποδομών στη Διαχείριση των Υδάτων του Εθνικού Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα», συντάχθηκε σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ που συνοδεύει την από 13/07/2016 σύμβαση.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 25, 2017, 12:59 (EET)
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 25, 2017, 12:55 (EET)