Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση των ολοένα εντεινόμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων και την υιοθέτηση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου που θα εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες ζωής και δημιουργίας.