Έρευνα των Περιβαλλοντικών διεργασιών εξέλιξης των Υγροτόπων και της πεδιάδας του Μαραθώνα κατά το Ολόκαινο με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.).

Διδακτορική διατριβή ειδίκευσης: Έρευνα των Περιβαλλοντικών διεργασιών εξέλιξης των Υγροτόπων και της πεδιάδας του Μαραθώνα κατά το Ολόκαινο με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)., Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Σοφία Γρ.Μαργώνη.
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 20, 2017, 13:07 (EET)
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2017, 13:07 (EET)