Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Περιλαμβάνονται τα όρια ευθύνης των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://geodata.gov.gr
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 24, 2017, 22:51 (EET)
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 13, 2017, 15:57 (EET)