Υδρογραφικό Δίκτυο

Υδρογραφικό δίκτυο.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://geodata.gov.gr
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 24, 2017, 23:29 (EET)
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 13, 2017, 16:42 (EET)