Λίμνες

Λίμνες

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://geodata.gov.gr
Τελευταία ενημέρωση Μάιος 19, 2020, 09:12 (EEST)
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 13, 2017, 16:18 (EET)