Μορφοτεκτονικές παρατηρήσεις στην λεκάνη Ασωπού και την παραλιακή ζώνη Ωρωπού συμβολή στην Νεοτεκτονική της βόρειας Αττικής.

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στο 3ο Συνέδριο της Ε.Γ.Ε., ∆ελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, 20, 1988

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ∆. Ι. Παπανικολάου, Η. ∆. Μαριολάκος, Ε. Λ. Λέκκας, Σ. Γ. Λόζιος.
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 20, 2017, 14:57 (EET)
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2017, 11:59 (EET)