Περιοχές Οικοανάπτυξης

Περιλαμβάνονται τα όρια των Περιοχών Οικοανάπτυξης της Ελλάδας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://geodata.gov.gr
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 24, 2017, 23:33 (EET)
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 13, 2017, 17:31 (EET)