Περιβαλλοντική εξέλιξη – συγκρότηση της Περιοχής Σχοινιά της πεδιάδας του Μαραθώνα κατά το Ολόκαινο και ανθρωπογενείς επεμβάσεις για τη διαχείριση αυτής.

Διατριβή ειδίκευσης: Περιβαλλοντική εξέλιξη – συγκρότηση της Περιοχής Σχοινιά της πεδιάδας του Μαραθώνα κατά το Ολόκαινο και ανθρωπογενείς επεμβάσεις για τη διαχείριση αυτής. Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 2012

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Μαργώνη , Σ.
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 20, 2017, 13:11 (EET)
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2017, 12:05 (EET)