Πυρήνες Εθνικών Δρυμών

Περιλαμβάνονται τα όρια των Πυρήνων των Εθνικών Δρυμών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://geodata.gov.gr
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 24, 2017, 22:47 (EET)
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 13, 2017, 16:29 (EET)