Προσδιορισμός των πρόσφατων μεταβολών στην παράκτια πεδιάδα του Μαραθώνα Αττικής, με χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Άρθρο που δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του 7th Panhellenic Geographical Congress, Mytilini, Greece, Οκτώβριος 2004. (in Greek).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Αρχόντω Σενή, Βασίλειος Καψιμάλης, Κοσμάς Παυλόπουλος.
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 20, 2017, 15:21 (EET)
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 20, 2017, 13:13 (EET)