Περιοχές προστατευόμενες από διεθνείς συνθήκες

Περιέχονται τα όρια χερσαίων και υδάτινων περιοχών που προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις (π.χ. BARCELONA, BIOGEN, BIOSPHERE, DIPLOMA, MPK).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://geodata.gov.gr
Τελευταία ενημέρωση Φεβρουάριος 24, 2017, 23:31 (EET)
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 13, 2017, 16:24 (EET)