βρέθηκαν 9 σύνολα δεδομένων

Άδειες: Creative Commons Αναφορά Ομάδες: Περιβάλλον Τύποι: CSV

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Περιοχές Οικοανάπτυξης

  Περιλαμβάνονται τα όρια των Περιοχών Οικοανάπτυξης της Ελλάδας.
 • Περιοχές προστατευόμενες από διεθνείς συνθήκες

  Περιέχονται τα όρια χερσαίων και υδάτινων περιοχών που προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις (π.χ. BARCELONA, BIOGEN, BIOSPHERE, DIPLOMA, MPK).
 • Δίκτυο NATURA

  Το δίκτυο NATURA 2000 και προστατευόμενες περιοχές.
 • Εθνικά Πάρκα

  Περιέχονται τα όρια των Εθνικών Πάρκων (χερσαίων και θαλάσσιων) της Ελλάδας και λοιπές πληροφορίες για αυτά όπως αριθμός ΦΕΚ αναγνώρισης ως εθνικό πάρκο και ζώνη στην οποία...
 • Καταφύγια Άγριας Ζωής

  Περιλαμβάνονται τα Καταφύγια άγριας ζωής τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και οριοθετήθηκαν με τα στοιχεία των Δασικών Υπηρεσιών.
 • Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

  Περιλαμβάνονται τα όρια ευθύνης των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
 • Αισθητικά Δάση

  Περιλαμβάνονται τα όρια των Αισθητικών Δασών. Τα δάση αυτά έχουν θεσμοθετηθεί βάσει της δασικής νομοθεσίας και περιλαμβάνουν δασικά τοπία με ιδιαίτερο αισθητικό και οικολογικό...
 • Εθνικοί Δρυμοί

  Περιλαμβάνονται τα όρια πυρήνα και περιφερειακής ζώνης των Εθνικών Δρυμών όπως έχουν θεσμοθετηθεί και οριοθετήθηκαν με τα στοιχεία των Δασικών Υπηρεσιών.
 • Πυρήνες Εθνικών Δρυμών

  Περιλαμβάνονται τα όρια των Πυρήνων των Εθνικών Δρυμών.
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).