βρέθηκαν 21 σύνολα δεδομένων

Τύποι: CSV

Φίλτρα Αποτελεσμάτων
 • Λίμνες

  Λίμνες
 • Περιφέρειες Ελλάδας

  Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται τα γεωγραφικά όρια των 13 Περιφερειών (Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων...
 • Περιοχές Σούνιο – Νησίδα Πατρόκλου (GR3000005) και Περιοχή Λεγρενών - Νησίδα ...

  Ανασκόπηση νομοθεσίας για τις περιοχές «GR3000005 «Σούνιο – Νησίδα Πατρόκλου και παράκτια θαλάσσια ζώνη» και τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας GR3000014 «Περιοχή Λεγρενών – Νησίδα...
 • Δημοτικές Ενότητες

  Πρόκειται για πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τις δημοτικές ενότητες για το σύνολο της χώρας, όπως προέκυψαν από τη διοικητική διαίρεση των δήμων σύμφωνα με την Νέα...
 • Περιοχές Οικοανάπτυξης

  Περιλαμβάνονται τα όρια των Περιοχών Οικοανάπτυξης της Ελλάδας.
 • Οικισμοί

  Οι Οικισμοί της χώρας όπως χρησιμοποιούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για λόγους απογραφής.
 • Ποταμοί

  Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν χαρτογραφημένες υδάτινες επιφάνειες ποταμών της Ελλάδας και δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία περί υδάτων (2000/60/EC).
 • Περιοχές προστατευόμενες από διεθνείς συνθήκες

  Περιέχονται τα όρια χερσαίων και υδάτινων περιοχών που προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις (π.χ. BARCELONA, BIOGEN, BIOSPHERE, DIPLOMA, MPK).
 • Υδρογραφικό Δίκτυο

  Υδρογραφικό δίκτυο.
 • Λεκάνες Απορροής

  Οι λεκάνες απορροής όπως καθορίσθηκαν και αποτυπώθηκαν με την, από 16 Ιουλίου 2010, Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων.
 • Δίκτυο NATURA

  Το δίκτυο NATURA 2000 και προστατευόμενες περιοχές.
 • Υδατικά Διαμερίσματα

  Περιλαμβάνονται τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα (Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών) της χώρας, σύμφωνα με την, από 16 Ιουλίου 2010, Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ...
 • Καλλικρατικοί Δήμοι

  Πρόκειται για πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τα όρια των δήμων για το σύνολο της χώρας, όπως προέκυψαν από τη διοικητική διαίρεση σύμφωνα με τη Νέα Αρχιτεκτονική...
 • Περιφερειακές Ενότητες

  Πρόκειται για πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τις 74 περιφερειακές ενότητες για το σύνολο της χώρας, όπως προέκυψαν από τη διοικητική διαίρεση των περιφερειών,...
 • Εθνικά Πάρκα

  Περιέχονται τα όρια των Εθνικών Πάρκων (χερσαίων και θαλάσσιων) της Ελλάδας και λοιπές πληροφορίες για αυτά όπως αριθμός ΦΕΚ αναγνώρισης ως εθνικό πάρκο και ζώνη στην οποία...
 • Καταφύγια Άγριας Ζωής

  Περιλαμβάνονται τα Καταφύγια άγριας ζωής τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και οριοθετήθηκαν με τα στοιχεία των Δασικών Υπηρεσιών.
 • Δημοτικές Τοπικές Κοινότητες

  Πρόκειται για πολυγωνικό σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει τις δημοτικές τοπικές κοινότητες για το σύνολο της χώρας, όπως προέκυψαν από τη διοικητική διαίρεση των δήμων σύμφωνα...
 • Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

  Περιλαμβάνονται τα όρια ευθύνης των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.
 • Αισθητικά Δάση

  Περιλαμβάνονται τα όρια των Αισθητικών Δασών. Τα δάση αυτά έχουν θεσμοθετηθεί βάσει της δασικής νομοθεσίας και περιλαμβάνουν δασικά τοπία με ιδιαίτερο αισθητικό και οικολογικό...
 • Εθνικοί Δρυμοί

  Περιλαμβάνονται τα όρια πυρήνα και περιφερειακής ζώνης των Εθνικών Δρυμών όπως έχουν θεσμοθετηθεί και οριοθετήθηκαν με τα στοιχεία των Δασικών Υπηρεσιών.
Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτό το μητρώο χρησιμοποιώντας το API (δείτε API Έγγραφα).